Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

    

LINK do strony XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Zgorzelec/Görlitz 

 

Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Zgorzelec/Görlitz

Geneza konkursu

W ramach współpracy między szkołami muzycznymi w Zgorzelcu i Görlitz w 2001 roku, ówczesna Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu Izabela Helińska wystąpiła z inicjatywą zorganizowania wspólnego turnieju bądź konkursu pianistycznego. Jako pianistka i dyrektor placówki muzycznej już w roku 2000 nawiązała współpracę pomiędzy sekcją fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu, a Szkołą Muzyczną im. Johanna Adama Hillera w Görlitz. Po roku organizowania polsko-niemieckich projektów koncertowych, propozycja Izabeli Helińskiej znalazła duże uznanie i aprobatę ze strony Dyrektor Szkoły Muzycznej w Görlitz – Kati Kasper, która od początku starała się utrzymać dobrą współpracę ze stroną polską[1]
Jak powiedziała dr hab. Maria Janowska-Bukowska - jurorka I Międzynarodowego Polsko-Niemieckiego Konkursu Pianistycznego Görlitz/Zgorzelec: "W czasach, gdy współzawodnictwo jest nieodzownym elementem naszego życia we wszystkich jego dziedzinach, konkursy muzyczne w szczególny sposób motywują młodych muzyków do osiągania coraz lepszych wyników artystycznych. […] Współzawodnictwo stało się koniecznością, która bardzo pozytywnie wpływa na ogólny poziom szkół, których uczniowie biorą udział w tym konkursie. Szkoła Muzyczna w Zgorzelcu – a także w Bolesławcu i Lubaniu – dzięki temu konkursowi stała się znana w całym regionie, zarówno po polskiej jak i po niemieckiej stronie granicy. Właśnie dzięki temu konkursowi, którego przesłuchania mają charakter publicznych koncertów, mamy możliwość rozsławić polską muzykę i polskich pianistów. […] Jak bardzo ta idea współzawodnictwa muzycznego jest potrzebna, świadczy duże zainteresowanie młodych muzyków"[2].

W pierwszych edycjach konkursu szkoły muzyczne ze Zgorzelca i Görlitz wysyłały „zaprzyjaźnionym szkołom” (drogą mailową) informacje o konkursie, potrzebne formularze i regulaminy. W kolejnych edycjach Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu kierowała chętnych uczestników na stronę internetową szkoły muzycznej w Görlitz, gdzie uczniowie mogli znaleźć potrzebne informacje dotyczące konkursu. Odkąd zgorzelecka szkoła muzyczna posiada własną stronę internetową wszelkie informacje można uzyskać za jej pośrednictwem.

Program i regulamin konkursu

Program i regulamin I Międzynarodowego Polsko-Niemieckiego Konkursu Pianistycznego Görlitz/Zgorzelec został opracowany we wrześniu 2001 roku. Ustalono, iż konkurs przeznaczony będzie dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz konserwatorium. Nad programem i regulaminem konkursu pracował zespół pedagogów z obu szkół muzycznych w składzie: Dyrektor Szkoły Muzycznej im. Johanna Adama Hillera w Görlitz Kati Kasper, pianista Christian Hanslik z Görlitz oraz Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu Izabela Helińska. Tworząc program konkursu pedagodzy opierali się na programach polskich konkursów pianistycznych, wymogach programowych zawartych w programie nauczania oraz programie ogólno-niemieckiego konkursu muzycznego „Jugend Musiziert”. Uzgodniono, że muzyczna rywalizacja odbywać się będzie w kategorii fortepian solo. Regulamin konkursu wymagał od uczestnika spełnienia warunków, takich jak: wykonanie trzech utworów z różnych epok, przestrzeganie czasu prezentacji 
i wykonanie programu z pamięci. Dzieci podzielone zostały na grupy wiekowe (według roku urodzenia) ze względu na rozbieżności w systemie edukacyjnym w Polsce i Niemczech. W Niemczech duża grupa dzieci rozpoczyna naukę gry na pianinie w wieku kilkunastu lat, a nie jak w Polsce około 7-10 roku życia. Wprowadzenie takich grup wiekowych stwarzało równe szanse dla niemieckich i polskich uczniów.

I Międzynarodowy Polsko-Niemiecki Konkurs Pianistyczny Görlitz/Zgorzelec trwał jeden dzień, II edycja konkursu rozłożona była już na dwa dni konkursowe. Od III edycji, tj. od 2004 roku, zmagania konkursowe trwają trzy dni. Wszystkie potrzebne formularze zgłoszeniowe do konkursu przez pierwsze III edycje dostępne były na stronie internetowej niemieckiej szkoły muzycznej, w języku niemieckim, co stanowiło pewną niedogodność dla uczestników z Polski. Po zakończeniu I konkursu organizatorzy podjęli decyzję o rozszerzeniu kategorii konkursowych. W II konkursie uczestnicy rywalizowali również w kategorii - kameralna muzyka fortepianowa. Dzięki zmianom w regulaminie mogli pokazać się w duetach, triach, kwartetach oraz kwintetach, utworzonych obowiązkowo z fortepianu oraz towarzyszących mu instrumentów smyczkowych bądź dętych. III Międzynarodowy Polsko-Niemiecki Konkurs Pianistyczny Görlitz/Zgorzelec poszerzył się o kolejną kategorię konkursową – fortepian na cztery ręce[3]. Od tego czasu wszystkie edycje konkursu posiadają nieznacznie zmieniający się w kolejnych edycjach regulamin i program.

I konkurs był wspierany przez miasto Görlitz, Wolne Państwo Saksonia, Urząd Kultury miasta Görlitz, Niederschlesische Sparkasse, Teatr w Görlitz oraz Stowarzyszenie Szkoły Muzycznej w Görlitz. Nagrody w konkursie były ufundowane przez Niederschlesischen Sparkasse oraz Teatr w Görlitz. Opłaty za uczestnictwo w pierwszym konkursie wynosiły 25 DM dla uczestnika z Niemiec oraz 5 DM dla uczestnika z Polski. Program obowiązujący każdego uczestnika grającego w kategorii fortepian solo wyglądał następująco: 

 • I i II grupa wiekowa – trzy utwory z przynajmniej dwóch różnych epok, czas prezentacji 6-10 minut,
 • III grupa wiekowa - trzy utwory z trzech różnych epok, czas prezentacji 10-15 minut,
 • IV-VII grupa wiekowa – trzy utwory z trzech różnych epok, czas prezentacji 15-20 minut.

Epoki, z których uczestnik mógł dobrać swój program: 

 • do 1650 roku (Renesans, Wczesny Barok),
 • do 1750 roku (Barok),
 • do 1820 (Wczesny Klasycyzm, Klasycyzm),
 • do 1920 (Romantyzm, Impresjonizm),
 • Muzyka Współczesna.

Grupy wiekowe: 

 • Grupa Ia - rocznik 1994, 1995,
 • Grupa Ib - rocznik 1992, 1993,
 • Grupa II - rocznik 1990, 1991,
 • Grupa III - rocznik 1988, 1989,
 • Grupa IV - rocznik 1986, 1987,
 • Grupa V - rocznik 1984, 1985,
 • Grupa VI - rocznik 1981, 1982, 1983,
 • Grupa VII – rocznik 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980.

 

Sponsorami i fundatorami nagród II konkursu były, podobnie jak w I edycji, te same osoby i instytucje. W regulaminie pojawił się również punkt mówiący o tym, że wszyscy zwycięzcy konkursu zobowiązani są do wzięcia udziału w koncercie laureatów. W związku ze zmianą waluty w Niemczech w 2003 roku, opłaty za uczestnictwo w konkursie wynosiły: dla uczestników niemieckich 15€, a dla polskich 5€. Program obowiązkowy dla uczestników kategorii fortepian solo był taki sam jak na pierwszym konkursie. Po wprowadzeniu nowej kategorii muzyka kameralna - program dla tych uczestników kształtował się w następujący sposób: 

Grupa wiekowa od I-VII – 2 oryginalne utwory z różnych epok.

Czas prezentacji: 

 • Grupa wiekowa I-II – 6-10 minut,
 • Grupa wiekowa III-IV – 10-15 minut,
 • Grupa wiekowa V-VII – 15-20 minut.

 

Podczas III edycji organizatorzy poszerzyli konkurs o trzecią kategorię – fortepian na cztery ręce. Program obowiązkowy dla kategorii fortepian solo był taki sam jak w poprzednich latach, a kategoria fortepian na cztery ręce została dołączona do kategorii fortepian solo zyskując przy tym identyczny program obowiązkowy. W programie kategorii muzyka kameralna nie było zmian w porównaniu do poprzednich edycji konkursu. Sponsorzy, fundatorzy i opłaty za konkurs także pozostały niezmienne. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe IV konkursu były dostępne dla uczestników z Polski na stronie internetowej szkoły muzycznej w Zgorzelcu. Do fundatorów nagród oraz sponsorów konkursu w IV edycji dołączył Urząd Miasta Zgorzelec.

Brakuje dostatecznych informacji dotyczących regulaminu kolejnych czterech konkursów. Wiadomo jednak, że z każdym kolejnym konkursem organizatorzy dokonywali niewielkiej korekty regulaminu. Na przykładzie IX, X, XI, XII, XIII konkursu można zauważyć, iż zmieniała się liczba nagród głównych oraz specjalnych. W IX Międzynarodowym Polsko-Niemieckim Konkursie Pianistycznym Görlitz/Zgorzelec uczestnik mógł rywalizować, oprócz nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii i grupie wiekowej, jedynie o cztery dodatkowe nagrody, tj.: GRAND PRIX za najwyższą punktację, nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu Jana Sebastiana Bacha, nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu Fryderyka Chopina oraz nagrodę dla najmłodszego uczestnika konkursu. W kolejnym, X konkursie do nagród dodatkowych dołączyły jeszcze nagrody za najwyższą punktację w kategorii wiekowej I-II, III-IV, V-VI, nagroda za najwyższą punktację w kategorii muzyka kameralna, oraz nagrody specjalne: za najlepszą interpretację utworu współczesnego, klasycznego oraz romantycznego. W kolejnym, XI konkursie przyznano również nagrodę dla najlepszego uczestnika z Powiatu Zgorzeleckiego. Zmieniły się również zasady przyznawania nagród za najwyższą punktację w kategoriach wiekowych. Od XI konkursu nagrody przyznawane były osobno dla kategorii I, II, III, IV, V oraz VI. Następny, XII konkurs, przyniósł ze sobą także nagrodę dla najmłodszego uczestnika z Powiatu Zgorzeleckiego. W ostatnim XIII konkursie uczestnicy konkursu otrzymali takie same nagrody jak w XII edycji.

Program konkursu znajdujący się w regulaminie XIII Międzynarodowego Polsko-Niemieckiego Konkursu Pianistycznego Zgorzelec/Görlitz:

 • Kategoria fortepian solo / fortepian na cztery ręce:

Grupy wiekowe I i II:

Trzy utwory z różnych epok w tym jeden z baroku, czas występu do 8 minut.

Grupa wiekowa III i IV:

Trzy oryginalne utwory, z co najmniej trzech różnych epok: utwór polifoniczny (Barok), sonatina (sonata) klasyczna (ewentualnie I część lub II i III część) lub wariacje, utwór dowolny (z pozostałych epok), czas występu 10-12 minut.

Grupy wiekowe V, VI i VII:

Trzy oryginalne utwory, z co najmniej trzech różnych epok: utwór polifoniczny (Barok), sonatina (sonata) klasyczna (ewentualnie I część lub II i III część) lub wariacje, utwór dowolny (z pozostałych epok), czas występu 15-20 minut.

 • Kategoria kameralna muzyka fortepianowa:

Grupy od I-VII:

Dwa utwory oryginalne z różnych epok, w tym jeden utwór wieloczęściowy w całości.

 • Grupy wiekowe I-III: czas występu 6-10 minut,
 • Grupy wiekowe III-IV: czas występu 10-15 minut,
 • Grupy wiekowe V-VII: czas występu 15-20 minut.

Tak skonstruowany program mieścił się w regulaminie prawie wszystkich konkursów. Najbardziej szczegółowy program został ustalony na IX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Zgorzelec/Görlitz w 2010 roku. W kolejnych konkursach, tj. X, XI, XII oraz XIII zauważyć można większą dowolność w doborze programu, który nie jest już tak rygorystycznie ustalony przez organizatorów.

Ze względu na dużą ilość najmłodszych uczestników konkursu w kategorii fortepian solo grupa pierwsza została podzielona na dwie podgrupy. W zależności od ilości uczestników, organizatorzy pozostawiają sobie prawo do łączenia grup. W klasyfikacji zespołowej decydującym czynnikiem wpisania do odpowiedniej grupy wiekowej jest średnia wieku uczestników. Zaokrągla się ją na korzyść niższej grupy wiekowej, jeśli nie można zaszeregować zespołu do jednej. 

Jury

Skład jury w 13. edycjach konkursu ulegał zmianom. W jury zasiadało wielu wybitnych pedagogów, wykładowców akademickich z Polski i Niemiec: prof. Andrzej Tatarski, prof. Helena Furmanowicz-Kurzyńska, prof. Regina Michalak, prof. Ute Pruggmayer-Philipp, czy będący w jury konkursu wszystkich edycji dr Michał Szczepański. Regulamin pracy jury we wszystkich edycjach był niemalże tej samej treści. Niewielkie zmiany były korygowane przez organizatorów. 

Nagrody

Międzynarodowy Polsko-Niemiecki Konkurs Pianistyczny Zgorzelec/Görlitz przewiduje dla laureatów nagrody główne za najwyższe punktacje w grupach, nagrody specjalne oraz nagrody rzeczowe. Wiadomo, iż od IX edycji poszerzyła się znacząco liczba nowych kategorii nagród głównych oraz specjalnych, co związane było z włączeniem się nowych fundatorów nagród.

Podczas wszystkich edycji konkursu laureaci otrzymywali nagrody rzeczowe: książki, płyty, sprzęt audio lub akcesoria komputerowe oraz nagrody pieniężne. Sponsorzy polscy byli fundatorami nagród rzeczowych, niemieccy zaś pieniężnych. Nagrody pieniężne były niemalże równowartością nagród rzeczowych przyznawanych uczestnikom. 

Międzynarodowy Polsko-Niemiecki Konkurs Görlitz/Zgorzelec jest organizowany przez Stowarzyszenie Szkoły Muzycznej „Johann Adam Hiller” e.V. we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu. Niemalże od samego początku konkurs jest wspierany finansowo zarówno przez władze miasta Zgorzelec, jak i powiatu zgorzeleckiego.

Po sukcesie I konkursu, w 2002 roku, nawiązane zostały nowe kontakty w celu pozyskania sponsorów i rozreklamowania go w środowisku lokalnym. Zadbano, by w czasie II konkursu, a zwłaszcza na koncercie laureatów na widowni obecna była prasa, a także lokalne władze. Zakres tych działań dotyczył jedynie organizatorów z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu, gdyż Szkoła Muzyczna z Görlitz musiała sama zadbać o środki finansowe na czas trwania konkursu. W 2002 roku nawiązano współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami takimi jak:

 • Burmistrz Miasta Zgorzelec,
 • Zgorzeleckie Towarzystwo Muzyczne,
 • Zarząd „Hotelu Pod Orłem”.

Po przedstawieniu sponsorom celów projektu i jego zasięgu udało się zyskać poparcie burmistrza, który ufundował nagrody dla laureatów konkursu. Prezes Zarządu „Hotelu pod Orłem” oraz Zgorzeleckie Towarzystwo Muzyczne sfinansowali pobyt polskich jurorów zaproszonych na konkurs. Rada Rodziców zgorzeleckiej placówki muzycznej przekazała środki finansowe, które zostały przeznaczone na zakup soków i słodyczy dla wszystkich uczestników konkursu, a także kwiatów dla laureatów. Koncert laureatów II edycji konkursu odbył się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu, co spotkało się z dużą aprobatą władz miasta zważywszy na promocje polskiej kultury oraz samego miasta na tle kraju. Do grona fundatorów III konkursu, w 2004 roku dołączyli również:

 • Hipermarket „Real” w Zgorzelcu,
 • Cukiernia W. Świątek.

Dzięki darczyńcom organizatorzy mogli zapewnić wszystkim uczestnikom słodki poczęstunek. Burmistrz Miasta Zgorzelec przeznaczył fundusze, za które zakupiono płyty CD. Główne nagrody III Międzynarodowego Polsko-Niemieckiego Konkursu Görlitz/Zgorzelec ufundował:

 • Kulturamtsleiter Stefan Waldau z Urzędu Miasta Görlitz,
 • Polsko – Niemiecki Lion Club.

Nagrody w formie pieniężnej przyznane zostały zwycięzcom w kategorii fortepian solo i muzyka kameralna z przeznaczeniem na zakup materiałów nutowych. Sponsorami ze strony niemieckiej podobnie jak w ubiegłych latach byli:

 • Niederschlesische Sparkasse,
 • Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Muzycznej,
 • Teatr w Görlitz.

Nagrody dla laureatów konkursów w kolejnych edycjach nadal były fundowane przez sponsorów z Polski i Niemiec. Wraz z rozwojem konkursu przybywało również wielu nowych sponsorów. Sponsorami konkursu na przestrzeni lat byli m.in:

 • Burmistrz Miasta Zgorzelec,
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,
 • Miasto Görlitz,
 • Urząd Miasta Zgorzelec,
 • Urząd Kultury Miasta Görlitz,
 • Hotel „ Pod pod Orłem” w Zgorzelcu,
 • Hipermarket „Real” w Zgorzelcu,
 • Księgarnia „Verbum” s.c. w Zgorzelcu,
 • Cukiernia W. Świątek w Zgorzelcu,
 • Freund & Partner w Görlitz,
 • Rotary Club w Görlitz,
 • Sparkasse w Görlitz,
 • Theater und Musikverein Görlitz,
 • Klinikum Görlitz,
 • Kulturraum Oberlausitz – Niederschlesien,
 • Landkreis Görlitz,
 • Familie Blin z Görlitz.

Wiele instytucji oraz osób prywatnych przez wszystkie edycje wspierało finansowo oraz pomagało szkołom muzycznym ze Zgorzelca i Görlitz przy organizacji konkursu. Specjalne podziękowania za XIII Międzynarodowy Polsko-Niemiecki Konkurs Pianistyczny Görlitz/Zgorzelec organizatorzy konkursu skierowali do: Burmistrza Zgorzelca, Starosty Powiatu zgorzeleckiego, Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.-Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, Przedsiębiorstwa Turystycznego „Pod Orłem”, Zgorzeleckiego Towarzystwa Muzycznego, Łużyckiego Stowarzyszenia Wszechstronnego Wspierania Kultury w Zgorzelcu, Rady Rodziców przy PSM I i II st. W Zgorzelcu, Restauracji „Zielona Pietruszka”, Hipermarketu „Carrefour”, Księgarni Verbum w Zgorzelcu, Hurtowni Kwiatów Zdzisław Łozowski, Grażynie Turkiewicz-Kancelaria Notarialna w Zgorzelcu, a po stronie niemieckiej do Stadt Görlitz, Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesischen, Klinikum Görlitz, Freundeskreis der Musikschule, Lohnsteuerhilfeverein HILO e.V.,Freund&Partner,Frau Prof. Dr. Julitta Blin, Theater-und Misikverein Görlitz e.V.,”Verband deutscher Musikschulen” Landesverband Sachsen e.V.

 Uczestnicy

W pierwszej edycji konkursu, która odbyła się w Szkole Muzycznej im. J.A. Hillera w Görlitz wzięło udział 21 dzieci ze szkół muzycznych w Zgorzelcu, Lubaniu (Polska), Görlitz i Niesky (Niemcy). Uczniowie z polskich szkół osiągnęli najwyższe punktacje w większości kategorii, zdobywając pierwsze miejsca.

Jak twierdzą organizatorzy pierwszego Międzynarodowego Polsko-Niemieckiego Konkursu Pianistycznego Görlitz/Zgorzelec, konkurs zbliżył nie tylko nauczycieli, ale także uczniów, którzy zyskali nowych kolegów poprawiając przy tym swoje umiejętności językowe. Konkurs ten został szeroko rozreklamowany na terenie Zgorzelca i Görlitz, a po jego zakończeniu obszernie opisany w lokalnych gazetach. Organizatorzy do udziału w konkursie zachęcili szkoły muzyczne w Bolesławcu i Lubaniu przekazując przy tym wszystkie niezbędne informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe.  Już wtedy organizatorzy mieli nadzieje, iż w kolejnej edycji zasięg konkursu poszerzy się o kolejne miasta Dolnego Śląska i Dolnej Saksonii. 
W związku z poszerzeniem konkursu o drugą kategorię, jaką jest, oprócz kategorii fortepian solo, również kameralna muzyka fortepianowa, liczba uczestników drugiej edycji wzrosła do 45. W konkursie brali udział uczniowie z tych samych szkół, co w pierwszej edycji, a także uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bolesławcu, którzy zostali zaproszeni przez organizatorów do wzięcia udziału w muzycznych wydarzeniu. Trzeci konkurs odbył się w salach koncertowych Szkoły Muzycznej im J.A. Hillera w Görlitz oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu. Konkurs odbywał się już w trzech kategoriach: fortepian solo, kameralna muzyka fortepianowa oraz fortepian na cztery ręce. W konkursie odbywającym się w 2004 roku nastąpił wzrost zainteresowania szkół z Niemiec. W tej edycji udział wzięło blisko 60 uczestników ze szkół muzycznych z Bolesławca, Lubania, Zgorzelca oraz konserwatoriów w Görlitz, Niesky, Meissen, Zittau-Löbau i Drezna. Do czwartej edycji konkursu dołączyli uczniowie ze szkół muzycznych z Wrocławia. Do konkursu przystąpiło blisko 70 uczniów. Kolejny konkurs był przełomowy dla ewaluacji konkursu. W dniach 6-8.01.2006 roku 
aż 100 uczestników ze szkół muzycznych Dolnego Śląska i Saksonii zaprezentowało swoje umiejętności podczas zmagań konkursowych. Z powodu tak dużej liczby uczestników koncert laureatów odbył się, nie jak zwykle w auli szkoły muzycznejw Zgorzelcu, lecz w Teatrze w Görlitz. Brak dostatecznych danych nie pozwala na dokładne określenie liczby uczestników VI konkursu, wiadomo jednak, że udziałem w kolejnej edycji zainteresowało się jeszcze więcej ośrodków muzycznych z Niemiec i Polski. W roku 2008 odbył się już VII Międzynarodowy Polsko-Niemiecki Konkurs Pianistyczny Görlitz-Zgorzelec. Udział w nim wzięło 93 uczniów. Po raz pierwszy w konkursie wzięli udział uczniowie z Gdańska, Krakowa oraz Warszawy. Konkurs odbywający się w 2009 roku (VIII edycja) – to 83 uczestników. Tym razem wystąpili uczniowie ze Świdnicy, Poznania, Krakowa, Szczecina, Gdyni, Warszawy, Nowego Targu oraz Drezna. Kolejny, IX konkurs zgromadził 96 młodych wykonawców. Wśród laureatów znaleźli się uczestnicy pochodzący z ośrodków muzycznych w Wodzisławiu Śląskim, Poznaniu, Katowicach czy Gdyni. W związku z rosnącą liczbą uczestników, pedagogów i melomanów koncert laureatów ponownie odbył się w Teatrze w Görlitz. W X jubileuszowym konkursie wzięli udział uczestnicy m.in. z Wrocławia, Gdańska, Krakowa i Hannoveru. Na XI konkurs odbywający się w 2012 roku przyjechało 112 uczestników. Koncert laureatów w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu zamknął XII edycję konkursu, w której uczestniczyło 113 uczestników z Polski, Niemiec, a nawet Macedonii. W roku szkolnym 2012/2013 Międzynarodowy Polsko-Niemiecki Konkurs Pianistyczny Görlitz/Zgorzelec został wpisany do Kalendarza Międzynarodowych i Ogólnopolskich Imprez Szkolnictwa Artystycznego Pierwszego i Drugiego Stopnia, czym zyskał ogromną popularność[4]. W ostatnim XIII konkursie rywalizowało ze sobą aż 116 uczestników z Polski, Niemiec, Islandii, Rosji i Ukrainy[5]. Bardzo interesujący był program koncertu laureatów, którzy w sposób brawurowy wykonali swoje zwycięskie utwory.

 

[1] Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zgorzelcu im. Feliksa Nowowiejskiego40 lat PSM I stopnia, 20 lat PSM I i II stopnia, Zgorzelec 2006., s.30-33.

[2] Materiały ze zbiorów archiwum Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu.

[3] Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zgorzelcu im. Feliksa Nowowiejskiego40 lat PSM I stopnia, 20 lat PSM I i II stopnia, Zgorzelec 2006, s.30-32.

[4http://www.cea.art.pl/events/kal_imprez_2013.pdf [dostęp 19.02.2014].

[5] Dorota Adaszewska, Laureaci konkursu pianistycznego. „Nasz Zgorzelec” 2014 nr 7/2013, s.8-9.

 

źródło: Agnieszka Duda - "Międzynarodowy Polsko-Niemiecki Konkurs Pianistyczny Görlitz/Zgorzelec i jego wpływ na życie kulturalne miasta", praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Marii Zawartko, Wrocław 2014.