Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  

×

Błąd

[OSYouTube] Alledia framework not found

HISTORIA SZKOŁY 

DYREKTORZY SZKOŁY

PATRON

 

Feliks Nowowiejski (ur. 7 lutego 1877 w Wartemborku (obecnie Barczewo) na Warmii, zm. 18 stycznia 1946 w Poznaniu) - polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista-wirtuoz, organizator  życia muzycznego, szambelan papieski.

Początkowo uczęszczał do szkoły muzycznej w Œwiętej Lipce (1887-1893), gdzie kształcił się w zakresie przedmiotów muzycznych. od 1893 roku przebywał w Olsztynie i podjął tam pracę w pruskiej orkiestrze pułku grenadierów, komponował utwory dla orkiestry wojskowej i zespołów amatorskich. Dzięki nagrodzie uzyskanej w Londynie w 1898 r. za kompozycję Pod sztandarem pokoju mógł podjąć studia w Konserwatorium J. Sterna w Berlinie (1898), póŸniej kontynuował naukę w Szkole Muzyki Koœcielnej w Ratyzbonie 1900, w Akademickiej Szkole Mistrzów Maksa Brucha w Berlinie 1900-1906 oraz na Uniwersytecie Berlińskim. W latach 1898-1900 pracował jako organista w koœciele œw. Jakuba w Olsztynie. Prowadził działalnoœć pedagogiczną w Krakowie, Berlinie i od 1919 w Poznaniu. Często koncertował także jako muzyk-wirtuoz w kraju i zagranicą. Brał czynny udział w życiu społecznym.

Jest patronem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kwidzynie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie, Liceum Ogólnokształcšcego w Braniewie, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zgorzelcu, Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie oraz ulic w wielu miastach polskich. 15 lipca 1910 r. w Krakowie, w 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem, zebrane na placu Matejki, przed odsłoniętym Pomnikiem Grunwaldzkim chóry, pod batutšąFeliksa Nowowiejskiego zaœpiewały po raz pierwszy słowa Roty Marii Konopnickiej.