Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  

Informujemy, że dostępny jest już plan zajęć teoretycznych w roku szkolnym 2021/2022. Jednocześnie prosimy pamiętać, że plan może ulec drobnym zmianom.