Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  

W związku z nowym Rozporządzeniem  https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000082401.pdf oraz zaleceniami CEA pozostajemy nadal w systemie nauczania zdalnego. Możliwe są konsultacje stacjonarne z nauczycielem w związku z przygotowaniami do egzaminów dyplomowych oraz konkursów.