Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  

Informujemy, że od 1 marca została utworzona Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna CEA we Wrocławiu. Prosimy o zapoznanie się z ofertą Poradni: https://cea-art.pl/poradnictwo/Oferta%20SPPP%20CEA%207.pdf