Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  

Za nami wszystkie przesłuchania konkursowe, poniżej przedstawiamy listę osób, które zgodnie z regulaminem Konkursu pomyślnie przeszły I etap:

Szkoła I stopnia
Cykl 6-letni:
1. Mytnik Sophie II/6, skrzypce 22 pkt. 
2. Witkowski Karol II/6, trąbka 22 pkt.
3. Witkowski Julian II/6, waltornia 22 pkt.
4. Kubrak Klara II/6, akordeon 22 pkt 
5. Skarbież Apolonia II/6, akordeon 22 pkt

6. Śniegula Julia II/6, saksofon 22 pkt. 
7. Majkut Dawid III/6, gitara 22 pkt.
8. Polnicki Daniel III/6, gitara 22 pkt. 
9. Pasek Grzegorz III/6, fortepian 22 pkt. 
10. Salamonowicz Antonina III/6, skrzypce 22 pkt. 
11. Kuźma Natasza III/6, skrzypce 22 pkt. 
12. Myka Maja III/6, fortepian 23 pkt. 
13. Lipiński Wojciech III/6, trąbka 23 pkt. 
14. Jęczmionek Karol IV/6, fortepian 22 pkt.
15. Folda Antonina IV/6, fortepian 22 pkt. 
16. Zaalman Mikołaj IV/6, trąbka 22 pkt. 
17. Sawicki Filip V/6, akordeon 22 pkt.
18. Kubrak Michalina IV/6, skrzypce 22 pkt. 
19. Bojar Julia VI/6, skrzypce 22 pkt. 

Cykl 4-letni: 
1. Adaszewski Jan II/4, saksofon 22 pkt. 
2. Wdowikowski Norbert II/4, gitara 22 pkt.
3. Karmasz Mariusz II/4, perkusja 22 pkt. 
4. Bartoniewicz Magdalena II/4, klarnet 22 pkt. 
5. Skrycka Zuzanna III/4, gitara 22 pkt.
6. Ziomek Zuzanna III/4, klarnet 22 pkt. 
7. Żwirska Julia IV/4, saksofon 22 pkt. 
8. Kociemba Aleksandra IV/4, fortepian 22 pkt.

PSM II stopnia:
1. Tabaszewski Maciej I/II st. skrzypce 21 pkt.
2. Gos Amelia I/II st. skrzypce 20 pkt. 
3. Kuriata Marta I/II st. fortepian 20 pkt.
4. Karmasz Marcjanna I/II st. fortepian 20 pkt.
5. Grudzień Aleksandra I/II st. fortepian 20 pkt.
6. Nowak Wiktor I/II st. 23 trąbka pkt. 
7. Białaszczyk Bartosz II/II st. gitara 21 pkt. 
8. Materak Aleksandra II/II st. gitara 22 pkt.
9. Rachańska Julia II/II st. wiolonczela 21 pkt. 
10. Tetke Nikola II/II st. perkusja 22 pkt. 
11. Szyłobryt Agata II/II st. akordeon 20 pkt
12. Leśniewska Milena II/II st. fortepian 20 pkt.
13. Hamielec Barbara II/II st. fortepian 21 pkt.
14. Muniak Bartosz III/II st. perkusja 22 pkt. 
15. Michońska Karolina III/II st. skrzypce 22 pkt. 
16. Czerski Jędrzej IV/II st. waltornia 21 pkt. 
17. Lisicki Michał IV/II st. fortepian 20 pkt.
18. Janus Beata V/II st. akordeon 22 pkt.
19. Stankiewicz Małgorzata VI/II st. wiolonczela 23 pkt. 
20. Naglik Jakub VI/II st. fortepian 20 pkt. 
21. Materak Ewa VI/II st. klarnet 24 pkt. 

Do II etapu przechodzą i nagrywają etiudę:

Szkoła I stopnia:

 1. Śniegula Julia II/6 saksofon 22pkt.
 2. Witkowski Julian II/6 waltornia 22 pkt.
 3. Mytnik Sophie II/6 skrzypce  22pkt.
 4. Kubrak Klara  II/6 akordeon 22 pkt.
 5. Skarbież Apolonia II/6 akordeon 22 pkt.
 6. Lipiński Wojciech III/6 trąbka 23 pkt.
 7. Pasek Grzegorz  III/6 fortepian 22 pkt.
 8. Myka Maja III/6 fortepian 23 pkt
 9. Majkut Dawid III/6 gitara 22 pkt.
 10. Polnicki Daniel III/6 gitara 22 pkt.
 11. Kuźma Natasza III/6 skrzypce  22 pkt.
 12. Zaalman Mikołaj IV/6 trąbka 22 pkt.
 1. Adaszewski Jan II/4 saksofon 22 pkt.
 2. Bartoniewicz Magdalena II/4 klarnet 22 pkt.
 3. Folda Antonina IV/6 fortepian 22 pkt.
 4. Jęczmionek Karol IV/6 fortepian 22 pkt.
 5. Wdowikowski Norbert II/4 gitara 22 pkt.
 6. Kubrak Michalina IV/6 skrzypce 22 pkt.
 7. Sawicki Filip V/6 akordeon 22 pkt.
 1. Skrycka Zuzanna III/4 gitara 22 pkt.
 2. Ziomek Zuzanna III/4 klarnet 22 pkt.
 3. Bojar Julia VI/6 skrzypce 22 pkt.
 4. Żwirska Julia IV/4 saksofon 22 pkt.

Szkoła II stopnia:
1. Nowak Wiktor I/II st. trąbka 23 pkt.
2. Kuriata Marta I/II st. fortepian 20 pkt.
3. Rachańska Julia II/II st. wiolonczela 21 pkt.
4. Tetke Nikola II/II st. perkusja 22 pkt.
5. Białaszczyk Bartosz II/II st. gitara 21 pkt. 
6. Materak Aleksandra II/II st. gitara 22 pkt.
7. Muniak Bartosz III/II st. perkusja 22 pkt.
8. Michońska Karolina III/II st. skrzypce 22 pkt.
9. Czerski Jędrzej IV/II st. waltornia 21 pkt.
10. Janus Beata V/II st. akordeon 22 pkt.
11. Stankiewicz Małgorzata VI/II st. wiolonczela 23 pkt.
12. Naglik Jakub VI/II st. fortepian 20 pkt.
13. Materak Ewa VI/II st. klarnet 24 pkt.