Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  

Zgodnie z zaleceniami Centrum Edukacji Artystycznej od 25 stycznia 2021 lekcje instrumentu głównego dla klas najmłodszych i najstarszych odbywać się mogą w systemie hybrydowym, na wniosek rodzica i w porozumieniu z nauczycielem. Informacja dotyczy  klas: I-III/6,  VI/6, I i IV/4 oraz I i VI/II stopnia. Uczniowie w.w. klas mogą uczestniczyć w lekcjach instrumentu głównego w szkole za zgodą i na wniosek rodzica, zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w lekcjach w systemie hybrydowym. Mogą również korzystać z indywidualnych konsultacji w ramach dyżuru akompaniatora.

Rodzice zgłaszają potrzebę lekcji w trybie hybrydowym do nauczyciela instrumentu głównego, wypełniają wniosek udostępniony na szkolnej stronie internetowej i przekazują go nauczycielowi. Nauczyciel instrumentu głównego ustala harmonogram spotkań i składa wniosek do Dyrektora Szkoły.

Informujemy, że w przypadku braku zgody rodzica na realizację zajęć w systemie hybrydowym lub z powodu kwarantanny czy choroby ucznia, lekcje będą prowadzone w systemie zdalnym, na dotychczasowych zasadach.

Wykaz klas objętych nauczaniem hybrydowym:

Klasa

Instrument

Teoria

PSM I stopnia

Cykl sześcioletni

I/6

hybrydowo

hybrydowo

II/6

hybrydowo

hybrydowo

III/6

hybrydowo

hybrydowo

IV/6

 

 

V/6

 

 

VI/6

hybrydowo

hybrydowo

Cykl czteroletni

I/4

hybrydowo

 

II/4

 

 

III/4

 

 

IV/4

hybrydowo

hybrydowo

PSM II stopnia

I/II

hybrydowo

 

II/II

 

 

III/II

 

hybrydowo

IV/II

 

hybrydowo

V/II

 

hybrydowo

VI/II

hybrydowo

hybrydowo