Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  


Przedłuża się okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, w tym naszej szkoły artystycznej, do dnia 3 stycznia 2021. Ustalono sposób funkcjonowania na zasadzie metod i technik kształcenia na odległość.

Przesłuchania półroczne z instrumentu głównego odbędą się od 1 do 19 grudnia 2020 oraz od 20 do 26 stycznia.

Przypominamy, że 21 i 22 grudnia to dni wolne od zajęć dydaktycznych (tzw. dni dyrektorskie).

Ferie zimowe trwać będą od 4 do 17 stycznia 2021.

Rada klasyfikacyjna podsumowująca I półrocze odbędzie się 27 stycznia 2021.