Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  

Publiczny występ jest bardzo ważnym elementem kształcenia młodego muzyka. Dlatego, pomimo trudnej sytuacji, pragniemy zorganizować przesłuchania półroczne dla uczniów klas II-VI/I stopnia na dwa sposoby:

1. Przesłuchania stacjonarne, na terenie Szkoły, oczywiście w reżimie sanitarnym  lub

2. Przesłuchania w formie zdalnej: uczeń gra z domu, komisja w auli przesłuchuje ucznia za pomocą szkolnej platfomy MS Teams.

Od 1 do 19 grudnia uczniowie będą mogli zaprezentować  zdobyte w bieżącym roku szkolnym umiejętności w grze na instrumencie przed komisją złożoną z dwóch pedagogów. Przesłuchania odbędą się zgodnie z harmonogramem, ustalonym wcześniej z nauczycielem na terenie Szkoły, w sposób ograniczający ryzyko zakażenia koronawirusem. Repertuar na przesłuchania należy ustalić z nauczycielem instrumentu głównego.

Udział w przesłuchaniach na terenie szkoły możliwy będzie wyłącznie za zgodą rodziców. Na przesłuchanie należy zgłaszać się z pisemnym oświadczeniem rodziców lub opiekunów zawierającym wymagane przepisami prawa stosowne zgody i oświadczenia  (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły).

W przypadku braku zgody rodziców na udział ucznia w przesłuchaniach na terenie szkoły przesłuchanie będzie miało formę zdalną z użyciem platformy MS Teams.

Przesłuchania uczniów szkoły II stopnia odbędą się w szkole od 20 do 26 stycznia. Możliwa jest wcześniejsza realizacja przesłuchań po ustaleniu z nauczycielem instrumentu głównego.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna odbędzie się 27 stycznia 2021.