Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, Dyrektor PSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Zgorzelcu określił regulamin uczestnictwa uczniów w konsultacjach na terenie placówki.

REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA

 IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO  W ZGORZELCU W KONSULTACJACH  W OKRESIE TRWANIA PANDEMII COVID-19.

 1. Konsultacje dla uczniów z poszczególnych przedmiotów odbywać się będą od dnia  9 listopada według ustalonego harmonogramu, który zostanie zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
 2. Rodzice zgłaszają potrzebę konsultacji dla ucznia klasy VI/II stopnia z przedmiotu obowiązkowego na egzaminie dyplomowym; zgłoszenie odbywa się na wniosku udostępnionym na szkolnej stronie internetowej.
 3. Rodzice ucznia klasy I PSM I stopnia mogą wnioskować o umożliwienie lekcji w trybie stacjonarnym raz w tygodniu w związku z  ograniczonymi możliwościami nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przedmiotu instrument główny.
 4. Rodzice składają wniosek wraz z koniecznymi zgodami i podpisem w sekretariacie szkoły; dopuszczalna jest forma zdalna, poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Uczniowie zgłaszają potrzebę konsultacji do nauczyciela poprzez e-dziennik Mobireg, ustalając termin spotkania.
 6. Uczniowie na teren szkoły będą wpuszczani o określonej godzinie.
 7. Konsultacjami mogą zostać objęci tylko uczniowie zdrowi, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną lub infekcję oraz uczniowie u których w domach nikt nie przebywa na kwarantannie lub izolacji.
 8. Żaden z rodziców nie będzie wpuszczany na teren szkoły. W indywidualnych przypadkach, za zgodą dyrektora, dopuszcza się udział Rodzica w konsultacjach. Rodzic zobowiązany jest przestrzegania regulaminu i poddania się reżimowi sanitarnemu, funkcjonującemu na terenie szkoły.
 9. Po wejściu do budynku każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk przygotowanymi przez szkołę w tym celu środkami.
 10. Przy drzwiach wejściowych szkoły może być mierzona temperatura uczniom (ewentualnie rodzicom).
 11. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 st. C) uczeń nie zostanie wpuszczony do placówki.
 12. Uczniowie mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych uczestników konsultacji wynoszący 2 m.
 13. Wietrzenie pomieszczeń, dezynfekowanie używanego przez uczniów sprzętu szkolnego i toalet będzie się odbywało w trakcie trwania zajęć pod nieobecność uczniów, jak i po zakończeniu wszystkich zajęć.
 14. Uczniowie dezynfekują ręce po każdej sytuacji, która tego wymaga.
 15. Nauczyciel, może zadzwonić do rodzica, jeżeli jego zdaniem stan dziecka wskazuje objawy chorobowe w celu odebrania ucznia ze szkoły.
 16. W przypadku gdy uczeń po konsultacjach zachoruje, rodzic, prawny opiekun  bezzwłocznie informuje o tym fakcie szkołę.

 

Attachments:
Download this file (REGULAMIN konsultacji 9.11.2020.pdf)Regulamin konsultacji[ ]198 kB
Download this file (wniosek konsultacje 9 11 2020.pdf)Wniosek - kl. VI/II[ ]234 kB
Download this file (wniosek pierwszaki 9 11 2020.pdf)Wniosek, kl. I[ ]236 kB