Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

    

Przedłuża się okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, w tym naszej szkoły artystycznej, do dnia 29 listopada. Ustalono sposób funkcjonowania na zasadzie metod i technik kształcenia na odległość.