Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  

Zarządzenie Dyrektora PSM dotyczące wjazdu i korzystania z parkingu szkolnego.

Wejście na teren szkoły znajduje się od ul. Langiewicza. Wjazd na parking z tyłu budynku dostępny jest wyłącznie dla pracowników szkoły (posiadających  pilota do bramy) oraz osób upoważnionych.

Z uwagi na powtarzające się kradzieże, brama z tyłu szkoły powinna być zamknięta. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, zakazane jest używanie tylnego wyjścia przez uczniów i rodziców.