Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

    

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Informuję, że od dnia 19 października 2020 r. zajęcia chóru i orkiestry dla uczniów Szkoły I i II stopnia odbywać się będą w systemie zdalnym. Każdy uczeń zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa i korzystania ze szkolnej platformy MS Teams (w czasie planowych zajęć) oraz dziennika elektronicznego Mobireg. W razie trudności związanych z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach należy prosić o pomoc nauczyciela instrumentu głównego lub sekretariat szkoły.

Jednocześnie informuję, że inne przedmioty: instrument główny, instrument dodatkowy, akompaniament, zespoły i teoria, odbywać się będą stacjonarnie w Szkole, zgodnie z dotychczas obowiązującym planem, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ponownie proszę o noszenie maseczek w częściach wspólnych naszej Szkoły przez uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców. Przypominam o obowiązku zmiany obuwia dla uczniów oraz dezynfekcji rąk  wszystkich wchodzących na teren szkoły.  Proszę rodziców naszych uczniów o niewchodzenie do szkoły, z wyłączeniem spraw ważnych.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły - Dorota Adaszewska