Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  

Serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych szkoły I stopnia na uroczystości rozpoczęcia  roku szkolnego w dniu 1 września  w Auli PSM zgodnie z harmonogramem:

Klasa I/6 godz. 15.00- 15.25

Klasa I/4, godz. 15.30 – 15.55

Uroczystości odbędą się w reżimie sanitarnym:

  • pomiar temperatury
  • dezynfekcja rąk
  • konieczność noszenia maseczki
  • zachowanie dystansu, zajmujemy co drugie miejsce w Auli
  • wejście drzwiami głównymi, wyjście- przeciwpożarowymi
  • wietrzenie i dezynfekcja sal po każdej grupie.

W uroczystości może uczestniczyć uczeń i jeden rodzic (maksymalnie 32 osoby). Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń i rodzic) bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. Prosimy o wyrozumiałość i ścisłe stosowanie zasad. Nasze zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze!

Uczniowie klas wyższych powinni zgłosić się bezpośrednio do nauczycieli zajęć indywidualnych w celu ustalenia planu zajęć 1 września w godz. 14.30 do 17.30 w wyznaczonych salach.