Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  

×

Błąd

[OSYouTube] Alledia framework not found

Od 1 czerwca, zgodnie z zaleceniami Centrum Edukacji Artystycznej, realizowane będą konsultacje. Dotyczą one przed wszystkim:

- Uczniów ostatnich klas PSM I i II st. w związku z egzaminami dyplomowymi oraz egzaminami wstępnymi do szkoły II stopnia

- Uczniów realizujących indywidualny tok nauki.

Dyrektor PSM dopuszcza także możliwość konsultacji dla wszystkich innych uczniów (w miarę dostępności terminów), szczególnie uczniów zagrożonych oceną niepromującą lub uczniów poprawiających oceny końcowe. Jednocześnie przypominam, że konsultacje nie zwalniają z obowiązku  zdalnego nauczania.

Konsultacjami mogą zostać objęci uczniowie zdrowi, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną oraz uczniowie, u których w domach nikt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.  Na konsultacje z wybranego przedmiotu należy umawiać się bezpośrednio z nauczycielem, poprzez wiadomości w MobiReg. Informuję, ze od 1 czerwca szkoła jest otwarta od 8.00 do 16.00, jednak obowiązuje reżim sanitarny.

Dyrektor PSM informuje, że w bieżącym roku szkolnym nie przeprowadza się egzaminów promocyjnych i końcowych, a roczna ocenę klasyfikacyjną z instrumentu głównego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.

Dorota Adaszewska

Dyrektor PSM