Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

    

Zachęcamy rodziców i uczniów do zapoznania się z wytycznymi GIS, MZ oraz MEN związanych z konsultacjami oraz egzaminami, które będą odbywać się w szkole.