Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  

×

Błąd

[OSYouTube] Alledia framework not found

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor PSM informuje o zasadach realizacji zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 i przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

1. Od 25 marca 2020 szkoła realizuje zadania na zasadzie pracy zdalnej.

2. Sugerowany sposób komunikacji z sekretariatem i dyrektorem to forma elektroniczna; adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Szkoła jest dostępna w trybie nadzwyczajnym w poniedziałek, środę i piątek w godz. 8.00-12.00

4. Od 25 marca realizowana będzie podstawa programowa kształcenia w zakresie wszystkich przedmiotów w systemie pracy zdalnej.

5. Szczegółowe zasady kształcenia na odległość:

a) nauczyciel ma obowiązek utrzymywania kontaktu z każdym uczniem zgodnie z planem tygodniowym; konieczny jest zapis w dzienniku elektronicznym (obecność, temat i metoda pracy - forma komunikacji)

b) w przypadku braku komunikacji (okres trzech kolejnych lekcji) nauczyciel ma obowiązek zgłoszenia tego faktu dyrektorowi poprzez e-dziennik

c) sugerowany sposób komunikacji nauczyciela z uczniem i rodzicami to dziennik elektroniczny MobiReg; dopuszczalne są także inne formy komunikacji

d) praca ucznia podlega ocenie; nauczyciel monitoruje postępy uczniów, weryfikuje wiedzę i umiejętności ucznia, wystawia ocenę w e-dzienniku (minimum jedna na miesiąc)

e) terminy egzaminów dyplomowych oraz promocyjnych i końcowych pozostają bez zmian

 

Z poważaniem

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

Dorota Adaszewska