Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  

5 lutego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu odbył się koncert uczniów zgorzeleckiej PSM. Była to impreza integrująca w ramach współpracy sąsiednich szkół artystycznych. Inicjatorami spotkania byli dyrektorzy obu placówek- Dorota Adaszewska i Paweł Okienko oraz pianistka pracująca w obydwu szkołach- Janina Yagovenko, która poprowadziła koncert.

Najważniejszym punktem programu był koncert w wykonaniu uczniów zgorzeleckiej szkoły. Wystąpili uczniowie różnych klas, którzy zagrali na różnorodnych instrumentach: Walter Nowak, Alicja Cymbałko i Michał Lisicki (fortepian), Michalina Kubrak, Matylda Surmacz i Karolina Michońska (skrzypce), Julia Rachańska (wiolonczela), Hubert Stempniewski (akordeon), Wiktor Nowak (trąbka), Jędrzej Czerski (waltornia), Cyprian Sawicki (eufonium). Występu wysłuchali uczniowie i nauczyciele lubańskiej Szkoły Muzycznej oraz zaproszeni goście. Brawa długo nie milkły…

Dyrektorzy obydwu Szkół Muzycznych motywowali uczniów do dalszej edukacji muzycznej, wysiłku związanego z codziennym ćwiczeniem; wskazywali korzyści i możliwości płynące z muzycznych talentów i umiejętności. Ponadto dyrektorzy podkreślali, że dukacja artystyczna prowadzona w naszych szkołach jest trudną drogą, którą jednak warto podejmować ze względu na niezwykły rozwój osobisty i wielka przygodę z muzyką.

Po koncercie w miłej atmosferze, w kameralnym gronie i przy słodkim poczęstunku nastąpiło owocne spotkanie młodych muzyków z obydwu Szkół Muzycznych. Galeria