Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  

Plan zajęć teoretycznych w roku szkolnym 2021/2022

Cykl 6-letni

Cykl 4-letni

Szkoła II stopnia