Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

 

W dniach 20-22 marca 2018r. nie odbędą sią zajęcia z Panem Krzysztofem Wojnarem.

W dniach 21-23 marca 2018r. nie odbędą się zajęcia z Panem Krzysztofem Spieszem.