Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

 

W dniach 3-11 grudnia 2018r. nie odbędą się zajęcia z Panią Jadwigą Leśniak - Sidorską.

W dniach 5-11 grudnia 2018r. nie odbędą się zajęcia z Panem Krzysztofem Spieszem.

Dnia 10 grudnia 2018r. nie odbędą się zajęcia z Panem Przemysławem Bereziukiem.