Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

    

W DNIU 10.06.2019r.

ZAJĘCIA LEKCYJNE Z PANIĄ

Katarzyną Kamkow

 nie odbędą się.