Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

Przewodnicząca:

 Jadwiga Jagiełło – Dubrowska

 

Członkowie:

Renata Ławrynowicz – skarbnik

Ewelina  Durasiewicz-Konieczna

Katarzyna Wojciechowska

Barbara Kopaczyńska-Niścierowicz

 

·