Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

    

Zgorzelecka Szkoła Muzyczna zakończyła rekrutację w roku 2017. W sumie na przesłuchania kwalifikacyjne do szkoły I stopnia i egzamin wstępny do szkoły II stopnia zgłosiło się 74 kandydatów. Najpopularniejszymi instrumentami tradycyjnie były: gitara, fortepian i skrzypce. To na nich najczęściej chcą grać dzieci i młodzież. Szczęśliwie wszystkie inne instrumenty (akordeon i instrumenty dęte oraz perkusyjne) również nalazły swoich adeptów.

Na przesłuchania wstępne do zgorzeleckiej Szkoły Muzycznej zgłosili się młodzi kandydaci wraz z opiekunami głównie z dwóch powiatów: zgorzeleckiego i lubańskiego. Nie zrażają ich dojazdy do szkoły, czy popołudniowo-wieczorny tryb pracy; tegoroczni kandydaci podczas przesłuchań wykazali się  dużą determinacją do edukacji muzycznej w profesjonalnej szkole.  PSM  I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego jest jedyną szkołą artystyczną naszego regionu prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wyniki przesłuchań kwalifikacyjnych oraz egzaminów wstępnych wraz z listą osób przyjętych do PSM I i II stopnia w Zgorzelcu na rok szkolny 2017/2018 ogłoszone zostaną dopiero w drugiej połowie sierpnia. Wynika to z trybu organizacji roku szkolnego zgodnego z wymaganiami Centrum Edukacji Artystycznej sprawującej nadzór nad zgorzelecką Szkoła Muzyczną.  Wszystkich zainteresowanych prosimy o cierpliwość. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej (http://psmzgorzelec.pl/) oraz w szkole (Langiewicza 29); informacji udzielać będzie także sekretariat szkoły pod numerem telefonu: 756466886.