Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

    

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu zakupiła nowe instrumenty dla uczniów oraz profesjonalne nagłośnienie do Auli Szkolnej, gdzie często odbywają się koncerty dla mieszkańców naszego Miasta, Gminy i Powiatu. Projekt o łącznej wartości około 65 tysięcy złotych został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (50 tysięcy złotych w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zgodnie z umową nr 00537/17/FPK/DEK z dnia 6.07.2017 na zadanie: Wyposażenie auli koncertowej i zakup instrumentów dla PSM I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu). 

Zakupiono 2 akordeony firmy Pigini, 2 klarnety, 2 flety Yamaha i waltornię Thomann, które znacząco podwyższyły jakość nauczania, poprawiły komfort muzykowania uczniów, a także zwiększyły standard pracy nauczycielom- muzykom. Lepsze instrumenty  oznaczają również piękniejsze brzmienie i wspaniałą muzykę podczas koncertów Szkoły Muzycznej, często organizowanych dla naszej lokalnej społeczności. Dzięki nowym instrumentom zwiększa się prestiż i jakość zgorzeleckiej szkoły muzycznej. Oby  młodym muzykom dały wiele radości w codziennym ćwiczeniu i graniu, a w przyszłości zaowocowały wspaniałymi sukcesami!

Nowe,  kompleksowe nagłośnienie Auli zaprojektowane zostało głównie z myślą o odbiorcach muzyki i naszych gościach.  Mamy nadzieję, że poprawi ono jakość koncertów przez nas organizowanych. To jednak dopiero pierwszy etap modernizacji Auli Szkolnej. Liczymy na dalsze wsparcie finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdyż konieczna jest wymiana wyposażenia. W 2014 roku do Auli zakupiono nowy fortepian Yamaha, zaś w 2015 poddano gruntownemu remontowi fortepian marki Steinway.

 Instrumentarium w Szkole Muzycznej  jest podstawowym i najważniejszym elementem kształcenia muzycznego, niestety bardzo kosztownym. Powinno być na bieżąco uzupełniane i wymieniane, co często przekracza możliwości finansowe PSM. Podobnie, stworzenie komfortowej, kameralnej sali koncertowej- jest priorytetem, wymagającym dużych nakładów. Dlatego tak ważna jest możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, które  znacząco wspomagają rozwój  jedynej w naszym powiecie państwowej szkoły artystycznej.