Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

    

W dniu

21.09.2020

zajęcia z Panią

Agatą Neumanovą

nie odbędą się.

 

W dniu

18.09.2020

zajęcia z Panią

Dorotą Straburzyńską

                                                                                                                                                                                                                     nie odbędą się.

 

W dniach

Od 16.09.2020 do 18.09.2020

zajęcia z Panem

Krzysztofem Spieszem 

 nie odbędą się.

 

 

W dniu

11.09.2020

zajęcia z Panią

Martyną Krymską

   nie odbędą się.